Servis

Provádění celoročního servisu a pravidelných prohlídek zdvihacích zařízení včetně odstraňování zjištěných závad. Zjištěné závady a poruchy je firma schopna odstranit do 24 hodin od nahlášení.